• Versiunea Română
  • English version

Mediul social-politic şi ştiinţific românesc în care s-a format

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

INTEGRAREA AOSR IN ACADEMIA REPUPLICII POPULARE ROMANE (1948-1956) 

Prin Decretul Prezidial nr. 76 pentru transformarea Academiei Române in Academia Republicii Populare Române, publicat in Monitorul Oficial nr.132 bis/9 iunie 1948, Academia de Stiinte din România a fost integrata in Academia Republicii Populare Române, toate bunurile sale mobile si imobile fiiind inglobate in patrimoniul noii Academii.

Ultimul act existent la dosarul Academiei de Stiinte din România existent la Arhivele Nationale este Decizia nr. 1432/19 octombrie 1956 prin care Tribunalul Suprem al RPR a respins recursul Academiei Romane la Decizia civila nr. 458/1936 depus la 18 ianuarie 1939.

 

Mediul social-politic si stiintific românesc in care s-a format Asociatia Oamenilor de Stiinta din România

Proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, nationalizarea principalelor intreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurari si de transport la 11 iunie 1948, reforma invatamântului de toate gradele au pus bazele unor transformari profunde in structura economica, sociala si politica in tara noastra.

In urma transformarii Academiei Române in Academia Republicii Populare Române in anul 1948 (sursa: Monitorul Oficial), in perioada 1949-1968, societatile si asociatiile stiintifice ale cadrelor didactice, medicilor, inginerilor si arhitectilor au adoptat noi statute de organizare si functionare. Prin art. 7 al Hotarârii C.C. al PMR si a Consiliului de Ministri din 1951 (sursa: Editura de stat pentru literatura stiintifica), Ministerul Instructiunii Publice primea sarcina de a „lua masurile necesare pentru intarirea societatilor stiintifice” .

Intre anii 1952-1972, activitatea societatilor si asociatiilor stiintifice a fost subventionata din fondurile Ministerului Invatamantului, iar din 1974, in conformitate cu prevederile HCM nr 425/15 mai 1973, societatile si asociatiile stiintifice au luat masuri pentru autofinantarea activitatii din fonduri proprii, provenite din incasarea cotizatiilor si din beneficiile realizate din vânzarea publicatiilor.