• Versiunea Română
  • English version

Prezentare

Versiune pentru tipărireSend to friendPDF version
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România (1936-1948) şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, înfiinţată prin HCM nr.1012/30 mai 1956, care în 1996 şi-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (Hotarârea judecatorească din 3 octombrie 1996, adoptată de judecatoria sectorului 1 Bucureşti, Dosar 231/P.J./1996). In anul 2007 s-a realizat reorganizarea şi funcţionarea AOSR, reglementată prin Legea nr. 31 / 15 ianuarie 2007 şi Statutul AOSR.
Academia Oamenilor de Stiinţă din România (AOSR) este recunoscută ca for naţional, de consacrare stiinţifică şi instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă, conform reglementărilor legale.
Ca for naţional, de consacrare stiinţifică, AOSR reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice, precum şi al altor instituţii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi creaţiei intelectuale.
Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente.
 
Conducerea AOSR
Adunarea Generală, - forul suprem de conducere al AOSR, constituit din membrii AOSR (membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi, membri asociaţi), sau, după caz, din delegaţii acestora, conform normei de reprezentare, stabilite de prezidiul AOSR.
Consiliul Stiinţific- autoritatea colectivă de conducere ce coordonează activitatea AOSR între sesiunile Adunării Generale, alcătuită din:
Consiliul Onorific, structură consultativă, ce funcţionează la nivelul Preşedintelui AOSR, menită să vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii academiei.
Filiala Târgovişte a AOSR
Filiala Târgovişte a AOSR, reprezintă forma de organizare în teritoriu a activităţii AOSR şi reuneşte în componenţa sa membri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea.
Rolul asumat de Filiala din Târgovişte:
  • fixarea de obiective strategice potrivit direcţiilor strategice de dezvoltare, misiunii, viziunii şi valorilor AOSR;
  • realizarea de activităţi pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor AOSR în teritoriu;
  • asigurarea reprezentării activităţii la nivelul regiunii prin extinderea cooperării cu asociaţii, patronate, instituţii guvernamentale, instituţii de educaţie şi cercetare.
Repartizarea activităţii AOSR, în teritoriu, poate fi vizualizată în harta filialelor.
AtaşamentMărime
harta_FILIALE.jpg189.02 KB