• Versiunea Română
  • English version

Acordarea calităţii de membru al AOSR

Versiune pentru tipărireSend to friendPDF version

Acordarea calităţii de membru al AOSR

 
Acordarea calităţii de membru al AOSR se realizează în conformitate cu Regulamentul Academiei Oamenilor de Ştiinţă, capitolul III- „Membrii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România”. Categoriile de membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România sunt: membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare, membri asociaţi, membri de onoare din străinătate, membri asociaţi din străinătate. Evaluarea candidaţilor pentru titlul de membru AOSR se realizează conform criteriilor din anexa 3, elaborate în temeiul criteriilor internaţionale ISI Thompson, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, adoptate, respectiv acceptate de către Academia Română şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
 

Etape pentru acordarea titlului de membru AOSR:

 
I.        Propunerea de acordare a calităţii de membru AOSR se realizează în baza:
recomandării unui membru al Academiei Române, sau a propunerii unei academii de ramură (Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice), sau a unei instituţii române sau străine de cercetare sau de învăţământ universitar, sau a recomandării a doi membri AOSR.
Propunerile secţiilor pentru membrii de onoare români, pentru membri corespondenţi sau pentru membri asociaţi, se supun avizării prezidiului AOSR numai după primirea consimţământului scris al acestora.
II.      Depunerea dosarului la sediul filialei (documentele se vor transmite atât în format tiparit, cât şi electronic)
-         Întocmirea dosarului pentru acordarea calităţii de membru AOSR, potrivit anexei 1
-         Completarea CV-ului se va realiza conform modelului prevăzut în anexa 2;
-         Listele privind activitatea ştiinţifică se vor elabora potrivit modelului prevăzut în anexa 3.
III.    Examinarea propunerii la nivelul filialei, recomandarea filialei şi a unei personalităţi ştiinţifice din străinătate;
IV. Avizarea de către secţiile ştiinţifice;
Persoanele fizice sau juridice, care au primit hotărârea de respingere a candidaturii de către secţia de specialitate AOSR, au dreptul ca în termen de 15 zile de la data primirii deciziei de respingere, să depună o contestaţie adresată prezidiului AOSR.
V.    Avizarea Consiliul Ştiinţific pe baza propunerii prezidiului, avizată de preşedinte şi consiliul onorific;
Consiliul ştiinţific AOSR examinează propunerile prezentate de prezidiu, avizate de preşedinte şi consiliul onorific, precum şi eventuale contestaţii, avizele filialelor şi ale secţiilor şi decide, în condiţiile cvorumului şi  prin vot secret cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor.
VI. Aprobarea Adunării Generale a AOSR.
Adunarea Generală a AOSR dezbate propunerile făcute de secţii, avizate de preşedinte şi consiliul onorific, de prezidiu şi de consiliul ştiinţific şi decide prin vot secret, alegerea fiind condiţionată de numărul de voturi necesare, în condiţiile asigurării cvorumului.
Hotărârea Adunării Generale a AOSR de validare sau invalidare a alegerii de noi membri AOSR este definitivă
 

Alegerea membrilor de onoare AOSR străini se face la propunerea preşedintelui AOSR, pe baza consultării Consiliului Onorific şi se aprobă de Consiliul Ştiinţific.

AtaşamentMărime
lista_acte.doc145 KB