• Versiunea Română
  • English version

Planificate în 2010

Versiune pentru tipărireSend to friendPDF version
PLANIFICARE ACTIVITĂŢI PENTRU 2010,
ÎN CADRUL FILIALEI DIN TÂRGOVIŞTE A A.O.S.R.:
 
 
I. Manifestări ştiinţifice planificate pentru 2010
 
I.1. Manifestarea Ştiinţifică de comemorare a unor personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii (Academician TRAIAN NEGRESCU) – 19 ianuarie 2010
I.2. A II-a Conferinţă Ştiinţifică Naţională Ştiinţe aplicate în studiul mediului înconjurător şi materialelor ”, cu participare internaţională / 28-30 aprilie 2010
I.3. Cursuri Şcoala de Vară „Târgovişte- vatră culturală europeană” / 15-20 mai 2010
I.4. Seminaire International "Espaces Europeens": Politiques economiques europeens / 8-9 octombrie 2010
I.5. Simpozionul ŞtiinţificCultura română în Europa Medievală şi Modernă / 15-17 noiembrie 2010
 
II. Participări la proiecte de cercetare ştiinţifică – Centrul Ştiinţific „Şcoala Academică de Ştiinţa Materialelor”; Centrul de Cercetare Ştiinţifică de Fizică Aplicată din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte; Centrul de Cercetare şi Studii Economice.
 
II.1. Proiect de cercetare PNCDI: contract nr: 72-172/ 2008-2011
"Tehnici de înaltă precizie şi sensibilitate aplicate în reţele de biomonitorizare a poluării mediului cu factori poluanţi din zonele de dezvoltare de Sud , Sud-Est şi Centrală ale României"
Director coordonator: Prof.univ.dr. I.V.Popescu
 
II.2. Proiect internaţional: Protocol nr. 03-4-1036-2001/2010
Parteneri Universitatea „Valahia” din Târgovişte  şi Institutul Unificat de Cercetări Nucleare - Dubna, Rusia.
"Nuclear and related analytical techniques for environmental and life sciences"
Director coordonator: Prof.univ.dr. I.V.Popescu

II.3. Proiect internaţional: Management intercultural
Parteneri: ICHEC Bruxelles, Universitatea Valahia din Târgovişte, Academia Oamenilor de Ştiinţă
 
III. Lansarea unor programe de formare continuă
 
III.1. „UNIVERSUL TINERILOR – extinderea cooperării cu unităţi din învăţământul liceal
III.2. ORGANIZAREA UNUI CENTRU DE CREATIVITATE- Grup de cercetare pentru materiale avansate- Centrul de Studii Avansate; Constituirea de grupuri de lucru care să vizeze atingerea următoarelor obiective: extinderea cooperării cu asociaţii şi patronate la nivel local; dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile statului- demersuri de participare a acestor foruri la evenimentele ştiinţifice importante organizate de AOSR; atragerea colaborării cu specialişti şi doctoranzi pentru direcţiile de cercetare ale AOSR; creşterea vizibilităţii şi imaginii AOSR la nivel local şi naţional- dezvoltarea parteneriatelor cu mass-media; atragerea de fonduri naţionale şi europene pentru tematici ştiinţifice relevante la nivel local şi naţional.
 
IV. Activităţi organizatorice
 
IV. 1. Organizarea şedinţelor Filialei;
IV.2. Organizarea manifestărilor ştiinţifice şi a a proiectelor planificate în cadrul filialei;
IV.3. Evidenţa activităţilor filialei;
IV.4. Finalizarea site-ului Filialei AOSR Târgovişte;
IV.5. Actualizarea CV-urilor membrilor Filialei AOSR Târgovişte;
IV.6. Evaluarea periodică şi finală a activităţilor planificate.
 
  
Preşedinte Filiala AOSR Targoviste,
Prof.univ.dr. Ion CUCUI