• Versiunea Română
  • English version

Realizate

Versiune pentru tipărireSend to friendPDF version
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2009
Filiala din Târgovişte a AOSR
 
 
 
Activităţile derulate în anul 2009, în cadrul Filialei AOSR din Târgovişte au avut în vedere realizarea următoarelor obiective:
 
          - Implicarea membrilor Filialei din Târgovişte a AOSR şi participarea activă a acestora la manifestările ştiinţifice ale filialei, dar şi la alte manifestări ştiinţifice şi activităţi organizate de A.O.Ş.R;
          - Consolidarea relaţiilor de colaborare cu membrii ai Academiei Române şi ai altor Academii;
          - Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, ca partener activ în crearea unui cadru optim de desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice;
          - Colaborarea operativă şi eficientă a secretariatului executiv, atât pe plan intern cu: membrii filialei, secretariatul secţiilor, editura A.O.S.R, cât şi pe plan extern cu participanţii la activităţile şi manifestările ştiinţifice organizate de filială; organizarea manifestărilor ştiinţifice.
          - Extinderea participării la manifestările ştiinţifice, a tinerilor cercetători, doctoranzi şi masteranzi din cercetare şi mediul universitar;
          - Dezvoltarea parteneriatelor media şi promovarea manifestărilor ştiinţifice şi a realizărilor acestora (la sediul facultăţilor din universitate, în mass-media şi presa scrisă);
          - Crearea unui site web al Filialei Târgovişte, ca sursă de informaţii şi de promovare a manifestărilor ştiinţifice desfăşurate de AOSR.
 
            Analiza desfăşurării activităţii aferente anului 2009 cuprinde:  
  • activităţile programate şi realizate în 2009,
  • activităţile programate, în curs de finalizare în anul 2010,
  • analiza realizării obiectivelor propuse.
 
 Manifestările ştiinţifice programate şi realizate în anul 2009:
 
1.1. SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE PRIMĂVARĂ A AOSR „Societatea Tehnologică şi Informaţională- provocare a secolului XXI”- 28-29 aprilie 2009; realizat prin colaborare între Filala AOSR Târgovişte, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
1.2. SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC „Sărbătorirea domnului martir şi sfânt Constantin Brâncoveanu (1688-1714)” şi crearea Mitropoliei Ţării Româneşti- 29 iunie 2009; realizat prin colaborare între Filala AOSR Târgovişte, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
1.3. SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC „Contribuţia voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii şi spiritualităţii româneşti”- 25 septembrie 2009; realizat prin colaborare între Filala AOSR Târgovişte, Arhiepiscopia Târgoviştei, Universitatea „Valahia” din Târgovişte- Centrul de Studii misionare ecumenice „Sf. Apostol Pavel”- al Facultăţii de Teologie
1.4. Festivitatea de proclamare locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Aducerea şi aşezarea moaştelor Sfântului Ierarh Nifon al II-lea în Catedrala Mitropolitană din Târgovişte- 26 septembrie 2009, realizată prin colaborare între Filala AOSR Târgovişte, Arhiepiscopia Târgoviştei, Universitatea „Valahia” din Târgovişte- Centrul de Studii misionare ecumenice „Sf. Apostol Pavel”- al Facultăţii de Teologie
 
Manifestările ştiinţifice au fost realizate la propunerea şi cu participarea activă a membrilor filialei.
 
Activităţi programate, în curs de finalizare în anul 2010
 
          Simpozionului ştiinţific „Mondializare şi strategii economice europene”- programat în aprilie 2009- a fost inclus ca tematică în secţiunea a 4- a Sesiunii ştiinţifice de primăvară a AOSR „Societatea Tehnologică şi Informaţională- provocare a secolului XXI” organizată în 28-29 aprilie 2009
          Simpozionul ştiinţific „Cultura română veche în Europa Medievală (580 de ani de la primul monument de la 1429)”- programat pentru septembrie 2009, pentru care detaliile organizatorice au fost realizate, a fost reprogramată din considerente financiare pentru noiembrie 2010. Titlul simpozionului va fi:„Cultura română în Europa Medievală şi Modernă”
          Manifestarea de comemorare a Academicianului Traian Negrescu, personalitate marcantă a ştiinţei şi tehnicii, a fost programată pentru ianuarie 2010, avându-se în vedere conexiunea cu data naşterii Academicianului Traian Negrescu. 
          Realizarea site-ului Filialei Târgovişte a AOSR începută în 2009 va fi finalizată pe parcursul anului 2010.
 
Analiza realizării obiectivelor propuse pentru anul 2009
 
          Membrii Filialei din Târgovişte a AOSR au fost implicaţi activ în manifestările ştiinţifice realizate în cadrul filialei prin: propunerea temelor conferinţelor organizate, prezenţă şi participare cu alocuţiuni, articole ştiinţifice şi participări la dezbateri în cadrul conferinţelor. De asemenea, membrii filialei au fost informaţi şi au participat şi la alte manifestări ştiinţifice şi activităţi organizate de A.O.Ş.R;
          Consolidarea relaţiilor de colaborare cu membrii ai Academiei Române şi ai altor Academii au fost realizate prin invitarea şi participarea la conferinţele organizate la Târgovişte a unor personalităţi din lumea academică.
          Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte este evidenţiată prin participarea şi implicarea universităţii în toate activităţile ştiinţifice organizate de filiala AOSR.
          Colaborarea secretariatului executiv s-a realizat operativ şi eficient atât pe plan intern: cu membrii filialei, secretariatul secţiilor, editura A.O.S.R, cât şi pe plan extern atât cu personalul universităţii privind aspecte organizatorice ale conferinţei, dar şi cu participanţii la activităţile, respectiv, manifestările ştiinţifice organizate de filială.
          Extinderea participării la manifestările ştiinţifice, a tinerilor cercetători, doctoranzi şi masteranzi din cercetare şi mediul universitar a fost realizată în cadrul tuturor manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul filialei, comunicarea şi informarea privind conferinţele organizate realizându-se cu toate facultăţile Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi implicit cu Şcoala Doctorală a universităţii.
          Toate manifestările ştiinţifice au fost anunţate şi promovate în mediul extern: la sediul facultăţilor, a Şcolii doctorale din universitate, în mass-media şi presa scrisă.
 
 
 
 
PREŞEDINTE
Filiala AOSR Târgovişte,
 
Prof.univ.dr.doc.ing. Florea OPREA